EHBO-vereniging Eerde
 

Bestuur

Het bestuur van EHBO-vereniging Eerde bestaat uit een vijftal leden. 

Voorzitter: Jane Pawiroredjo (tevens vertrouwenspersoon)

Secretaris: Sabina Ruster

Penningmeester: Henri van der Burgt

Algemeen: Susanne van Kronenburg

Algemeen: Peter van Zoggel

 

Jaarlijks dragen zij verantwoording af aan de leden van de vereniging tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL26RABO0113402384

Het KvK-nummer is 40218721.